QUE PODEMOS FACER…

Todo o noso entorno está formado por múltiples instalacións eléctricas. E moitas delas necesitan de especialistas calificados para a sua instalación, mantemento ou reparación e así poder asegurar unha larga durabilidade. Dende Onda Alterna ofrecemos solucións a unha gran variedade de sistemas eléctricos.

SAT Grupel Cymasa Galicia

Un grupo electróxeno non deixa de ser un motor de combustión que xenera electricidade e, igual que fas co teu coche, necesita un mantemento realizado por profesionais calificados. Non deixes que o teu grupo electróxeno se deteriore e programa xa as revisións periódicas.

Instalacións eléctricas de baixa tensión

A maioría de instalacións que hai nas vivendas, oficinas ou edificios están nesta categoría. Se rixen polo reglamento electrotécnico de baixa tensión para garantizar a seguridade do recinto, entre outras cousas. É por eso que estas instalacións deben facerse por técnicos debidamente calificados.

Telecomunicacións

Realizamos a instalación e reparación de telecomunicacións como telefonía, radio e TV. Dispoñemos de todolos instrumentos de medida e realización de test que requiren este tipo de instalacións.

Redes informáticas

Unha rede informática nos permite compartir unha única conexión a internet entre varios ordenadores e compartir impresoras e outros periféricos entre eles. Nunha empresa a estabilidade desas conexións e moi importante. Deixa en mans de profesionais as tuas redes informáticas.

Videoporteiros

Debido a situación dos videoporteiros e dada a complexidade das comunicacións entre as distintas vivendas, é imprescindible un bo mantemento e a reparación dos mesmos por profesionais expertos.

Automatismos

A automatización está en continuo desarrolo e cada vez son máis extensos os sectores de actuación que apostan por aumentar a productividad e comercialización das empresas.

E por suposto tamén nos encargamos das reparacións e mantemento de todo o sistema eléctrico presente en sistemas de loita contra o lume, control de bombas de achique e salas de caldeiras.

¿Aínda tes dúbidas?