Especialistas en sistemas eléctricos

Instalación, mantemento e reparación dunha gran variedade de sistemas eléctricos por profesionais cualificados.

SAT Grupel Cymasa Galicia
Electricidade de baixa tensión
Telecomunicacións
Redes informáticas
Videoporteiros
Automatismos
Sistemas de loita contra o lume
Control de salas de caldeira e bombas de achique

Empresa instaladora autorizada en baixa tensión co número de rexistro Nº15024984

Empresa instaladora autorizada de telecomunicacións co número de inscripción Nº14823

Ofrecemos os nosos servicios en todo Galicia. Nos desplazamos para realizar os traballos con todo o material necesario para facer a nosa labor coa maior eficiencia e seguridade posible.

¿Aínda tes dúbidas?